Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Wójta Gminy Przykona

wielkopolskie, Przykona

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
62-731, Przykona, wielkopolskie
Powierzchnia
30 356 m2
Cena
455 500 zł
Numer ogłoszenia
33756209
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-731 Przykona
Ulica
Szkolna

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Wójta Gminy Przykona
na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 642
o pow. 3,0356 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KN1T/00041929/6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :
455 500,00 zł netto + 23% VAT tj.: 560 265,00 zł brutto
3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona bądź przesyłką pocztową lub kurierską na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00, z dopiskiem na kopercie:
"Oferta na udział w przetargu pn. "Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 642 położonej w miejscowości Przykona - nie otwierać przed terminem sesji otwarcia ofert".
4. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, pokój nr 33.
5. Wpłaty wadium w kwocie 70 000,00 zł, należy dokonać w pieniądzu z podaniem tytułu wpłaty na konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002:
Wadium winno być wpłacone najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 r.
6. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona, na tablicy ogłoszeń sołectwa Przykona, a także zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.
7. Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 18, w godz. od 8.00 do 15.00, telefonicznie pod
nr 63 279 10 25.
33756209
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne