Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego nr 34 położonego w Bydgoszczy przy ul. Czerkaskiej 1

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
54,6 m2
Cena
126 750 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-03-2018
Numer ogłoszenia
33763900
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel.: 52 345 55 22 ogłasza, że; w dniu 29.03.2018 r. o godz. 12.30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie
się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 34 położonego przy ul. Czerkaskiej 1 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi; (dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z w.c. o powierzchni użytkowej 54,60 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica 4,30 m2. Powierzchnia razem : 58,90 m2. Lokal nie posiada balkonu.
Nieruchomość stanowi własność: Wioletty Gobis i Marka Gobis.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00096290/5.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 589/27399 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00086689/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 83 1020 1462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.Nr 167/2005, poz.1398.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl
33763900
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne