Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Grochowiska Kolonia

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
25 800 m2
Cena
20 466,67 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-04-2018
Numer ogłoszenia
33766645
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-200 Radziejów
Ulica
Rynek 3
Nr telefonu
542853391

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk (tel. 54 285 33 91) ogłasza, że dnia 17.04.2018 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Radziejowie mającego siedzibę przy ul. Brzeskiej 20 w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 w nieruchomości
o powierzchni: 2,5800 ha, niezabudowanej,
położonej: 87-865 Izbica Kujawska, Grochowiska Kolonia,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radziejowie prowadzi księgę wieczystą nr KW WL1R/00012752/4.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 61 400,00 zł.
Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 30 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 466,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 070,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o. Centrum w Ciechocinku 20 1020 5200 0000 4402 0020 9015.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33766645
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne