Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Osięcinach przy ul. Szkolnej 7

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
475 m2
Cena
81 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-04-2018
Numer ogłoszenia
33766677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-200 Radziejów
Ulica
Rynek 3
Nr telefonu
542853391

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk (tel. 54 285 33 91) ogłasza, że dnia 17.04.2018 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Radziejowie mającego siedzibę przy ul. Brzeskiej 20 w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości o powierzchni: 0,0475 ha,
zabudowanej: budynkiem mieszkalnym wraz z dobudowanymi do niego budynkami gospodarczymi,
położonej: 88-220 Osięciny, ul. Szkolna 7,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radziejowie prowadzi księgę wieczystą nr KW WL1R/00022106/4.
Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 800,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o. Centrum w Ciechocinku 20 1020 5200 0000 4402 0020 9015.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33766677
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne