Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza

śląskie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dębica, śląskie
Numer ogłoszenia
154389
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:
Działka nr 421/7 o powierzchni 3245 m2, obręb 5 miasta Dębica objętej KW Nr RZ1D/00039020/5 położonej przy ulicy Kwiatkowskiego zabudowanej budynkiem byłego hotelu robotniczego.
- cena wywoławcza:1.800.000,- zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych)
- wadium: 180 000,- zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości najpóźniej do dnia 08.06.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego Nr 40 1240 4764 1111 0000 4866 6589
w Banku Pekao S.A. w Dębicy.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy (parter pok. 51), ul. Ratuszowa 2, o godz. 930.

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawo własności zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta Dębica położonych przy ulicy Metalowców w Dębicy
- cena wywoławcza:1.900.000,- zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych)
- wadium: 190 000,- zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości najpóźniej do dnia
08.06.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego Nr 40 1240 4764 1111 0000 4866 6589 w Banku Pekao S.A. w Dębicy.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy (parter pok. 51), ul. Ratuszowa 2, o godz. 1000.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Wydziale Gospodarki Komunalnej tel. 14 683-82-73 lub 14 683-82-70. Informacje dostępne również na stronie internetowej miasta www.debica.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej-sprzedaż nieruchomości - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu-ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne