Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału wynoszącego 1/2 części w lokalu mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Wileńskiej 11/9A

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Cena
23 025 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-05-2018
Numer ogłoszenia
33779050
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-004 Bydgoszcz
Ulica
Pl. Wolności 5/7
Nr telefonu
523415277
Strona www
www.rasch-komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Grażyna Rasch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2018 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału wynoszącego 1/2 części w lokalu mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Wileńskiej 11/9A,
dla którego X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00100685/3 wraz z udziałem wynoszącym 27/1165 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr. KW 6132, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 30.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23.025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.070,00 zł.
Rękojmię można uiścić w kancelarii mieszczącej się w Bydgoszczy przy placu Wolności 5/7 (w dni powszednie w godz. 9.00-15.00) - najpóźniej do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym przetarg lub na konto: BGŻ SA I o. Bydgoszcz: nr 86 2030 0045 1110 0000 0197 0470 - najpóźniej do godz. 14.00 w dniu powszednim poprzedzającym przetarg. W celu przystąpienia do przetargu należy na sali sądowej posiadać dowód uiszczenia rękojmi. Więcej na stronie internetowej www.rasch-komornik.pli w kancelarii Komornika (plac Wolności 5/7, 85-004 Bydgoszcz).
33779050
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne