Ogłoszenie

Zarząd Spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

warmińsko-mazurskie, Mrągowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Mrągowo, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
65 336 m2
Cena
6 250 zł
Numer ogłoszenia
154428
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Zarząd Spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville" Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat z dniem
1 października 2018 roku nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni
10,7029 ha stanowiących własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville", położonych w Mrągowie przy ulicy Młynowej 50, zapisanych w ewidencji gruntów obrębu nr 2
jako działka nr 233, o powierzchni 4,1693 ha oraz działka nr 234/4 o powierzchni 6,5336 ha.
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości, do której doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Stawka wywoławcza
na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 6.250 zł plus podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Mrągowie
przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. nr 19, o godzinie 12.00.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu oraz wzór umowy dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie:
bip.mragowo.warmia.mazury.pl.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Dyrektor Zarządu Spółki, Stanisław Małyszko,
tel. 663 810 111.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne