Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Nowej Soli

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa sól, lubuskie
Powierzchnia
44,2 m2
Cena
98 025 zł
Numer ogłoszenia
33792400
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Długa

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk (tel. 683766112) ogłasza, że:
dnia 26-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: w Nowej Soli, ul. Aleksandra Fredry 8/15, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZG1N/00060018/2.
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,20 m2 położony na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje (w tym jeden z loggią), kuchnia, łazienka, wc i przedpokój oraz prawo do korzystania z pomieszczenia w piwnicy oraz z części wspólnych budynku (klatki schodowe, korytarze, pralnia, suszarnia, wózkarnia).
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 130 700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 025,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 070,00 zł,
dnia 26-06-2018r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Drogomilu, gmina Bytom Odrzański, dla których Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW ZG1N/00032256/7, KW ZG1N/00026422/7, KW ZG1N/00058379/3, KW ZG1N/00030191/9.
Nieruchomość KW ZG1N/00032256/7 oznaczona ewidencyjnie jako działki: 6/1, 229/1, 228/1, 228/2, 67/1, 73/1, 87/2, 66, 72/3, 152/2, 175, 180, 67/2 o łącznej powierzchni 19,8201 ha. Na działkach 229/1, 6/1, 73,/1,72/3 przeważają grunty orne klasy RIIIb. Na działkach 228/2, 67/2 przeważają grunty orne klasy RIVb. Na działce 228/1 przeważają grunty orne klasy RV. Na działkach 87/2, 152/2, 66, 67/1 przeważają grunty orne klasy RIVa. Na działce 180 przeważają grunty orne klasy PsIV. Nieruchomość KW ZG1N/00026422/7 oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 232 i 233 o łącznej powierzchni 9,60 ha. Na działce 232 przeważają grunty orne klasy RV, natomiast na działce 233 grunty klasy RIVa. Nieruchomość KW ZG1N/00058379/3 oznaczona ewidencyjnie jako działki nr: 82, 140, 141, 85/1, 171 o łącznej powierzchni 7,65 ha. Na działkach 82, 140,171 przeważają grunty RIVa. Na działce 141 przeważają grunty RIVb, a na dziłące 85/1 grunty orne klasy RIIIb. Nieruchomość KW ZG1N/00030191/9 oznaczona ewidencyjnie jako działka 231/1 o powierzchni 5,91 ha, z gruntami ornymi klasy RIVa.
W stosunku do wszystkich nieruchomości została zawarta w dniu 25.08.2014 r. umowa dzierżawy na okres 40 lat. Jednakże zgodnie z art. 1002 k.p.c. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.
Nieruchomość KW 32256/7 oszacowano na kwotę: 518 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 345 334,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 800,00 zł.
Nieruchomość KW 26422/7 oszacowano na kwotę: 245 400,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 600,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 540,00 zł.
Nieruchomość KW 58379/3 oszacowano na kwotę: 175 600,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 117 067,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 560,00 zł.
Nieruchomość KW 30191/9 oszacowano na kwotę: 159 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 000,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 900,00 zł.
dnia 26-06-2018r. o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 67-120 Kożuchów, ul. Kościuszki 26/36, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1N/00056905/6.
Na lokal składają się: pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka z wc i przedpokój o powierzchni użytkowej 59,20 m2. Do lokalu przynależne jest jedno pomieszczenie w poziomie piwnic - piwnica o powierzchni użytkowej 5,30 m2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 122 400,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 800,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 240,00 zł
Zgodnie z art. 962 § 1 kpc rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 77 20300045 1110 0000 0405 8460 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem
33792400
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne