Ogłoszenie

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Numer ogłoszenia
154582
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości:

1.


a) Własność nieruchomości przy ul. Reja w Katowicach objętej księgą wieczystą
nr KA1K/00040182/3 o powierzchni 0,0252 ha, za cenę nie niższą niż 81.600,- złotych netto,
b) Własność nieruchomości przy ul. Reja w Katowicach objętej księgą wieczystą
nr KA1K/00075380/5 o powierzchni 0,0366 ha, za cenę nie niższą niż 110.700,- złotych netto,
c) Własność nieruchomości przy ul. 1 go Maja i Reja w Katowicach objętej księgą wieczystą
nr KA1K/00042505/8 o powierzchni 0,0551 ha, za cenę nie niższą niż 234.600,- złotych netto,
d) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Stefana Batorego w Jaworznie,
o powierzchni 19.2649 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00024457/3, za cenę nie niższą niż 8.244.600,- zł. netto,
e) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Steczkowskiego i Grunwaldzkiej
w Jaworznie, o powierzchni 0,7563 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00040880/5, za cenę nie niższą niż 241.290,- zł. netto,
f) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Astrów w Katowicach
o powierzchni 1,2208 ha, objętego księgą wieczystą nr KA1K/00050098/0, za cenę nie niższą niż 7.177.100,- zł. netto,
g) Własność nieruchomości przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach objętej księgą wieczystą nr GL1T/00002089/0 o pow. 0,1911 ha, za cenę nie niższą niż 347.400,- złotych netto,
h) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 36,75 m²
w budynku wielorodzinnym w Katowicach przy ul. Ligockiej 4a, objęte księgą wieczystą
nr KA1K/00067963/7, za cenę nie niższą niż 109.400,- zł. netto,
i) Własności nieruchomości przy ulicy Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu o powierzchni 5,8827 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00014711/1 za cenę nie niższą niż 3.385.100,- zł. netto,

2.


a) Użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Kamienna w Bytomiu o powierzchni 0,3665 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00051508/6 o wartości szacunkowej 206.900,- zł. netto,
za cenę nie niższą niż 186.210 zł. netto,
b) Użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Rzepakowej w Katowicach o powierzchni 0,4506 ha, objętego księgą wieczystą nr KA1K/00113878/2 o wartości szacunkowej 2.374.300,- zł. netto, za cenę nie niższą niż 2.136.870 zł. netto,
c) Własności nieruchomości przy ulicy Reja/1 Maja w Katowicach o łącznej powierzchni 0,0603 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00028418/7 o wartości szacunkowej 186.100 złotych netto, za cenę nie niższą niż 167.490 zł. netto,
d) Własności nieruchomości przy ulicy Reja w Katowicach o łącznej powierzchni 0,0363 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00043686/7 o wartości szacunkowej 107.150 złotych netto, za cenę nie niższą niż 96.435 zł. netto,
e) Własności nieruchomości przy ulicy Reja/Dudy-Gracza w Katowicach o łącznej powierzchni 0,0008 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00077327/0 o wartości szacunkowej 1.400,- złotych netto, za cenę nie niższą niż 1.260 zł. netto,
f) Udział w użytkowaniu wieczystym gruntu niezabudowanego przy ulicy Zabrzańskiej
i Srebrnej w Bytomiu, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1569/25 o łącznej powierzchni 0,7176 ha, objęta księgą wieczystą nr KA1Y/00061342/7, wynoszący 524/1000, o wartości szacunkowej 638.965,60 zł. netto (1.219.400 zł. netto. x 524/1000), za cenę nie niższą niż 575.069,04 zł. netto,


3.


a) Użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Korczoka 86 w Zabrzu, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1580/65 o łącznej powierzchni 1,2832 ha oraz własność budynków i budowli na tej działce posadowionych, objęte księgą wieczystą nr GL1Z/00010355/9 o łącznej wartości szacunkowej 6.881.100 zł. netto, za cenę nie niższą niż 5.504.880 zł. netto, a także własność nieruchomości przy ulicy Korczoka 86 w Zabrzu stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2013/65 objęta księgą wieczystą nr GL1Z/00018313/9 o powierzchni 0,3095 ha o łącznej wartości szacunkowej 532.400 zł. netto, za cenę nie niższą niż 425.920 zł. netto,
b) Użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego przy ulicy Dworcowej w Knurowie, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 2141/8 o łącznej powierzchni 0,0422 ha, objęta księgą wieczystą nr GL1G/00123822/3 o wartości szacunkowej 48.600 zł. netto, za cenę nie niższą niż 38.880 zł. netto,
c) Użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego przy ulicy 3 Maja w Rybniku, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 5362/262 o łącznej powierzchni 0,0495 ha, objęta księgą wieczystą
nr GL1Y/00121571/9 o wartości szacunkowej 141.850 zł. netto, za cenę nie niższą niż 113.480 zł. netto,

Prawa opisane w pkt a) mogą być zbyte jedynie łącznie, a oferty nie obejmujące jednego
z elementów nie będą brane pod uwagę.

4.


a) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Elektryków w Jaworznie
o powierzchni 3,4183 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00020131/4, o wartości szacunkowej 3.120.700,- zł. netto, za cenę nie niższą niż 2.184.490 zł. netto
b) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Elektryków w Jaworznie,
o powierzchni 0,7903 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00023801/3, o wartości szacunkowej 653.900,- zł. netto, za cenę nie niższą niż 457.730 zł. netto
c) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Elektryków w Jaworznie,
o powierzchni 0,0520 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00020419/7, o wartości szacunkowej 47.700,- zł. netto, za cenę nie niższą niż 33.390 zł. netto
d) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Elektryków w Jaworznie,
o powierzchni 0,6868 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00040338/1, o wartości szacunkowej 673.300,- zł. netto. za cenę nie niższą niż 471.310 zł. netto

Prawa opisane w pkt a) - d) mogą być zbyte jedynie łącznie, a oferty nie obejmujące jednego
z elementów nie będą brane pod uwagę.

5.


Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej - NIE OTWIERAĆ " pod adresem: 40 - 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 11.06.2018 r. do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.
Posiedzenie przetargowe odbędzie się 12.06.2018 r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
ul. Lompy 14 o g. 11.20 sala nr 12.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (netto).
Regulamin przetargu i informacja dodatkowa pozostaje do wglądu w biurze syndyka,
40 - 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne