Ogłoszenie

Działka gruntowa nr 55/41

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Fordońska 120, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
7 245 m2
Cena
2 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33793195
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Śniadeckich 1
Osoba kontaktowa
Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

SzczegółyADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SP. Z O. O.
ul. Śniadeckich 1 , 85-011 Bydgoszcz
ogłasza
ustny II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bydgoszczy
przy ulicy Fordońskiej 120, będącej własnością Organizatora, to jest łącznie:
- nieruchomości budynkowej, wraz z udziałem 2107/4761 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0.7245 ha, działka nr 55/41 obr. 216 - Kw nr BY1B/00069497/8,
oraz wyodrębnionego w powyższym budynku
- lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 133,56 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę wieczystą nr BY1B00116366/6 wraz z udziałem 134/4761 w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Teren nieruchomości nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 2.240,56m2, natomiast nieruchomości gruntowej - 0,7245 ha (działka nr 55/41 obr.216 - Kw nr BY1B/00069497/8). Nieruchomość gruntowa objęta jest wspólnością prawa użytkowania wieczystego Administracji Domów Miejskich (udział łączny Organizatora związany z budynkiem i lokalem: 2241/4761 - 47%). Obecnie toczy się na wniosek "ADM" Sp. z o.o. postępowanie sądowe o zniesienie współużytkowania wieczystego nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.000.000,00 złotych. Sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie Organizatora przetargu przy ulicy Gdańskiej 30/5 w Bydgoszczy pokój nr 1.
Pełna treść ogłoszenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie internetowej www.adm.com.pl. Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu dostępne są nadto w siedzibie Organizatora przetargu przy ulicy Gdańskiej 30/5 w Bydgoszczy w pokoju nr 3 i 4.
33793195
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne