Ogłoszenie

Lokal mieszkalny nr 3

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rakietowa 9A, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
53,71 m2
Cena
287 870 zł
Numer ogłoszenia
33793202
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-519 Wrocław
Ulica
Zaporoska 39 lok.1
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej Jankowski

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej
Jankowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955
kpc, że w dniu:
15 czerwca 2018 r. o godz. 09:30
w sali nr 205 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy
ulicy Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego
we Wrocławiu, ul. Rakietowa 9A dla którego księgę wieczystą nr
WR1K/00247928/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla
Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal o powierzchni użytkowej 53,71 mkw,
położony jest na parterze budynku. Wejście do mieszkania bezpośrednio z
klatki schodowej. Lokal składa się z przedpokoju, pokoju z aneksem
kuchennym, łazienki. Do lokalu przynależy również komórka lokatorska .
Okna PCV, rolety antywłamaniowe zewnętrzne. Lokal posiada balkon oraz
taras. Do lokalu przynależy udział 112/10000 w nieruchomości wspólnej,
którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal stanowi własność dłużnika:
CHRABAŃSKI IRENEUSZ
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  287 870,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 215 902,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 28 787,00 zł najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
88 1020 5226 0000 6202 0421 0233 PKO BP S.A. I O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem
z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.
K O M O R N I K
Maciej Jankowski
33793202
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne