Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Żaganiu

lubuskie, Żagań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żagań, lubuskie
Powierzchnia
43 187 m2
Cena
970 000 zł
Numer ogłoszenia
33794570
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
68-100 Żagań
Ulica
Plac Słowiański

SzczegółyWYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
B U R M I S T R Z M I A S T A ŻAGAŃ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żaganiu przy ul. Żarskiej, oznaczonej nr działki 1473/1, o powierzchni 4,3187 ha, księga wieczysta ZG1G/00053402/2.
1. OPIS NIERUCHOMOŚCI I JEJ PRZEZNACZENIE: Nieruchomość położona w peryferyjnej strefie miasta w sąsiedztwie trasy wylotowej z miasta, zabudowy usługowej - pensjonatu z restauracją, osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego oraz wielorodzinnego. Nieruchomość nieuzbrojona, uzbrojenie w nieruchomościach sąsiednich. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej oraz bezpośrednio drogą o nawierzchni gruntowej. Kształt działki nieregularny, wytyczony przebiegiem granic nieograniczających warunków zabudowy. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Czerna, istnieje możliwość zalewania nieruchomości w przypadku okresowych wezbrań wody. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 1UT/US2 dopuszczającej zabudowę o dominującej funkcji usług turystyki oraz usług sportu i rekreacji. Przeznaczenie podstawowe: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, obiekty sportowe, boiska. Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu, gastronomii, obiekty sportowe, zabudowa mieszkaniowa jako lokale właścicieli i zarządców obiektów usługowych, zieleń urządzona, drogi i parkingi . Zgodnie z wydaną 21 stycznia 2015 r. decyzją Burmistrza Miasta Żagań nr 1/2015 o warunkach zabudowy dla nieruchomości ustalono warunki zabudowy dopuszczającej budowę budynku usługowego z zapleczem gospodarczym i urządzeniami rekreacyjnymi.
2.. CENA WYWOŁAWCZA 970.000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. 3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, w pokoju nr 13 (I Piętro). 4. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA: Wadium należy wnieść w wysokości 97.000,00 zł na rachunek Gminy Żagań o statusie miejskim nr 39 10902558 0000000640000101, nie później niż 20 lipca 2018 r. 5. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.zagan.pl). 6. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Żagań 68-100 Żagań, Pl. Słowiański 17 tel. 684771042
33794570
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne