Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Podleśna 40/8, Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
25,9 m2
Cena
163 000 zł
Numer ogłoszenia
154595
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Marymoncka 32B/20

Szczegóły


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podleśna" z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 32B m.20 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Podleśnej 40 m. 8

Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 25,90 m2 usytuowany jest na II piętrze i składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,40 m2. Lokal przeznaczony jest do remontu.

Ze szczegółowymi informacjami o stanie prawnym lokalu prosimy zapoznawać się w biurze Spółdzielni. Dane dotyczące lokalu wraz z opisem jego stanu technicznego zawiera operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego z dnia 3 kwietnia 2018 r. znajdujący się do wglądu w biurze Spółdzielni.

C e n a w y  w o ł a w c z a wg operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 163 000 zł.(sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 16 300 zł należy wpłacić do dnia 7 czerwca 2018 r. na rachunek bankowy Spółdzielni Nr 74 1020 1026 0000 1602 0015 5184 w Banku PKO BP.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie podpisany akt notarialny- UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI nabytego lokalu w terminie 30 dni od dnia zakończenia przetargu. Osoba wygrywająca przetarg ma obowiązek wpłaty całości kwoty w terminie 14 dni od dnia wygrania przetargu.
Lokal można oglądać w godzinach urzędowania administracji Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu się.

Oferty w zapieczętowanych kopertach zawierające:
- dane oferenta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)
- pisemne zgłoszenie udziału w przetargu wraz z propozycją ceny
- potwierdzenie przelewu lub wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni
- datę i czytelne podpisy
prosimy składać w biurze Spółdzielni do dnia 7 czerwca 2018 r. z dopiskiem „PRZETARG na LOKAL Podleśna 40 m. 8 „

Komisja przetargowa dokona rozstrzygnięcia przetargu w dniu 11 czerwca 2018 r.  o godz. 15:00

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne