Ogłoszenie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rumi przy ul. Kujawskiej 2/37

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kujawska 2/37, 84-230, Rumia, pomorskie
Cena
122 325 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-07-2018
Numer ogłoszenia
33795070
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-100 Puck
Ulica
Mickiewicza 8
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski
Nr telefonu
58 673-11-22

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski Kancelaria Komornicza w Pucku, 84-100 Puck, ul. Mickiewicza 8 (tel. 0-58 673-11-22), ogłasza, że w sprawie przeciwko dłużnikom Andrzej Sołdan, Irena Sołdan: dnia 18.07.2018 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do spraw Egzekucyjnych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 37, położonego: 84-230 Rumia, Kujawska 2/37, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00087691/0, wraz z udziałem w prawie własności
przynależnego gruntu pod budynkiem - działki nr 207/8 o powierzchni 2847 m2, objętej KW GD1W/00080785/7, oraz takim samym udziałem 6264/360453 w częściach wspólnych budynku. Suma oszacowania wynosi 163 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 325,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 310,00 zł, w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 52 1020 1853 0000 9702 0132 1082.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33795070
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne