Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż sprzedaż działki położonej w obrębie Grota Roweckiego gmina Kożuchów

lubuskie, Grota roweckiego gmina kożuchów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grota roweckiego gmina kożuchów, lubuskie
Powierzchnia
1 874 m2
Cena
800 000 zł
Numer ogłoszenia
33796625
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-05-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-120 Kożuchów
Ulica
Rynek

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu jest n/w nieruchomość:
.
L.p1.
Opis
nieruchomości
Kożuchów, obręb 0003,3
- działka nr 2/13 o pow. 0,1874 ha
- Grota Roweckiego 9
Nieruchomość zabudowana budynkiem
mieszkalno-użytkowym (koszarowym) wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
o pow. użytkowej 3475,51 m2 .
Budynek wyposażony
w instalację częściową w bardzo
złym stanie technicznym.
Budynek o bardzo złej eksploatacji
(od wielu lat nieużytkowany).
Stan techniczny budynku zły.
Celowy jest kapitalny remont budynku.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Kożuchowa uchwalonym
Uchwałą Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 30.06.2005 r. przedmiotowa
nieruchomość stanowi teren o funkcji
- usługi, w tym nauka i oświata,
mieszkalnictwo oraz administracja;
możliwość dokonania podziału terenu na w/w funkcje
lub zagospodarowania
w całości na cele jednej z nich; adaptacja istniejących
budynków koszarowych.
Gmina Kożuchów nie podjęła uchwały,
o której mowa w art. 8 ustawy
z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.)
nieruchomość ta nie leży na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji.
Macierzysta
księga wieczysta
KW Nr ZG1N/00058395/1
Nieruchomość jest wolna
od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek
Cena
wywoławcza
Brutto
800.000,00 zł
Wadium
80.000,00 zł
Termin
przetargu
31 lipca 2018 r.
godz. 8.00
Termin i miejsce przetargu: 31 lipca 2018 r. godz. 8.00, siedziba Urzędu Miejskiego w Kożuchowie ul. Rynek 1A, sala nr 12, I piętro.
Wadium na w/w nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Kożuchowie Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Nr 4996730007 0000 0000 10070006. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1 A, I piętro pokój nr 5, tel. 68 355 59 45 od pn do pt w godz. 800-1400.
33796625
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne