Ogłoszenie

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Leszno, wielkopolskie
Powierzchnia
13 202 m2
Cena
2 731 000 zł
Numer ogłoszenia
33797149
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
Kazimierza Karasia

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
1. Lokalizacja: Leszno, ul.Energetyków - nieruchomość zapisana w KW nr PO1L/00023018/6, PO1L/00000878/5, składająca się z działek ewidencyjnych numer:
Numer działki,
arkusz mapy
PowierzchniaCena
wywoławcza
netto
(w zł)
Wadium
(w zł)
57/16, 52/1
ark. m. 129
1,3202
ha
2 731 000,00546 000,00
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta drzewostanem sosnowym. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 28.06.1972r. w sprawie przekazania nieruchomości leśnych, nabywca nieruchomości może dokonać wycinki drzewostanu z dz.nr 57/16 we właściwym okresie na własny koszt pod technicznym nadzorem Nadleśnictwa Karczma Borowa. Drewno pozostanie w dyspozycji państwowego gospodarstwa leśnego.
Wycinka drzewostanu z dz. nr 52/1 wymaga uzyskania decyzji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zezwalającej na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji oraz uiszczenia należności i opłaty rocznej oraz jednorazowego odszkodowania w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu.
3. Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - 8U/P (teren Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.).
4. Termin i miejsce przetargu: 31 lipca 2018 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.
5. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 26 lipca 2018 r.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 oraz Al. Jana Pawła II nr 21 a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale "Przetargi na nieruchomości".
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.
33797149
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne