Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 670, położonej w obrębie Kąpino, Gmina Wejherowo

pomorskie, Kąpino

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kąpino, pomorskie
Powierzchnia
5 000 m2
Cena
504 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-08-2018
Numer ogłoszenia
33797859
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
Transportowa 1
Osoba kontaktowa
Gmina Wejherowo

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIAE PRZETARGOWEGO
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kąpino z przeznaczeniem na budowę szkoły.
ObrębNr
działki
Powierzchnia
w
ha
Cena
netto
w zł
KW
Kąpino6700,5000
ha
504.600,00
GD1W/00032072
Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul.Transportowa 1
Zgodnie z uchwałą nr XLIII/351/2001 z 2001-11-22 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kąpino na terenie Gminy Wejherowo, działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 70.UOp - Teren usług oświaty.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wpisywanych w dziale III i IV księgi wieczystej. Trwa okres wypowiedzenia umowy dzierżawy.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie w terminie przynajmniej trzech lat, licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości do zagospodarowania nieruchomości. Za zagospodarowanie nieruchomości niezabudowanej uważać się będzie wybudowanie, co najmniej budynku szkoły podstawowej o 8 salach (izbach) lekcyjnych.
Informujemy ponadto, że warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo - Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 1 sierpnia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.
Pełne ogłoszenie dostępne jest na stronie www.bip.ugwejherowo.plw zakładce Komunikaty/ogłoszenia, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Referatu Nieruchomości i Środowiska UG Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kąpino. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, tel. 0-58 677-97-07, fax 0-58 677-97-00, pokój nr 41B.
33797859
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne