Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości położonej w Siedlisku

lubuskie, Siedlisko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Siedlisko, lubuskie
Powierzchnia
1 206 m2
Cena
13 767 zł
Numer ogłoszenia
33799540
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk
(tel. 683766112) ogłasza, że: dnia 06-07-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul.Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Siedlisku, ul. Klonowa, działka nr 1070/87, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZG1N/00064030/0.
Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 1/2 w działce o powierzchni 0,1206 ha. Teren uzbrojony jest w sieć wodną i energetyczną.
Wartość udziału dłużnika w nieruchomości oszacowano na kwotę:
20 650,00 zł
zaś cena wywołania udziału jest równa 2/3, sumy oszacowania i wynosi
13 767,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 065,00 zł, zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 77 20300045 1110 0000 0405 8460 lub w kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
33799540
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne