Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Zielonej Górze

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zielona góra, lubuskie
Powierzchnia
57 m2
Cena
24 066,67 zł
Numer ogłoszenia
33799569
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz (tel. 0 68 324 61 95) ogłasza, że: dnia 02-07-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Zielona Góra, Pl. Słowiański 2 w sali nr ustalonej w dniu licytacji, odbędzie się druga licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej :
nieruchomość lokalowa- mieszkanie na 10 piętrze jedenastokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej oraz w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wynosi 193/10000.Wg aktualnej księgi wieczystej prawo do lokalu mieszkalnego przypada osobie trzeciej, jednak w dniu wszczęcia egzekucji, tzn. w dniu 18 stycznia 2016 r., Sławomirowi Tumanowiczowi, przysługiwało prawo do 1/4 własności lokalu mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 23/61 w Zielonej Górze. Do tego udziału skierowana jest egzekucja. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 57,0 m2. Lokal składa się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc i balkonu. Mieszkanie uzbrojone jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie: centralne, zdalaczynne. Wg zapisu w księdze wieczystej lokal nie ma pomieszczenia przynależnego, tzn. piwnicy.
położonej:
65-561 Zielona Góra, Monte Cassino 23/61,
dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E/00083518/5 .
Suma oszacowania wynosi 36 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 610,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez powiadomienia.
33799569
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne