Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w obrębie Strzelce Krajeńskie gmina Strzelece Krajeńskie

lubuskie, Strzelce krajeńskie gmina strzelece krajeńskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Strzelce krajeńskie gmina strzelece krajeńskie, lubuskie
Powierzchnia
3 262 m2
Cena
86 000 zł
Numer ogłoszenia
33799889
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
Walczaka

SzczegółyODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.
podaje do publicznej wiadomości informację o przetargach ustnych nieograniczonych, które obędą się w dniu 19 czerwca 2018 r.
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Strzelcach Krajeńskich na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej
[w tym miejscu wstawić zdjęcie i mapkę]
I. Działka położona w obrębie Strzelce Krajeńskie (Miasto), gmina Strzelce Krajeńskie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 615/6 o powierzchni: 0,3321 ha - przetarg o godz. 13:00; cena wywoławcza 87.500 zł (w tym VAT)
II. Działka położona w obrębie Strzelce Krajeńskie (Miasto), gmina Strzelce Krajeńskie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 615/7 o powierzchni: 0,3300 ha - przetarg o godz. 13:30; cena wywoławcza 87.000 zł (w tym VAT)
III. Działka położona w obrębie Strzelce Krajeńskie (Miasto), gmina Strzelce Krajeńskie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 615/8 o powierzchni: 0,3408 ha - przetarg o godz. 14:00 cena wywoławcza 89.800 zł (w tym VAT)
IV. Działka położona w obrębie Strzelce Krajeńskie (Miasto), gmina Strzelce Krajeńskie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 615/14 o powierzchni: 0,3262 ha - przetarg o godz. 14:30 cena wywoławcza 86.000 zł (w tym VAT).
Istnieje możliwość rozłożenia ceny na raty.
Nr księgi wieczystej (zbiorczej): GW1K/00028670/7.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości objęte są obszarem oznaczonym symbolem P/U2 na którym ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy produkcyjnej i usługowej.
Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Strzelce Krajeńskie, w otoczeniu nieruchomości przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe. Objęte są obszarem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Szczegółowy opis nieruchomości i warunki przetargów zawarte są w ogłoszeniu sporządzonym zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 540), opublikowanym w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp., Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Baczynie, Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wlkp., w Internecie pod adresem www.kowr.gov.pl.
Więcej informacji: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 113A, tel. (95) 782-22-90 lub na stronie internetowej www.kowr.gov.pl
33799889
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne