Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w obrębie Wawrów gmina Santok

lubuskie, Wawrów gmina santok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wawrów gmina santok, lubuskie
Powierzchnia
16 780 m2
Cena
491 000 zł
Numer ogłoszenia
33799947
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
Walczaka

SzczegółyODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.
podaje do publicznej wiadomości informację o przetargach ustnych nieograniczonych, które obędą się w dniu 28 czerwca 2018 r.
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Wawrów
na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
[w tym miejscu wstawić zdjęcie i mapkę]
I. Działka położona w obrębie Wawrów, gmina Santok, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 13/15 o powierzchni: 1,6780 ha - przetarg o godz. 11:00, cena wywoławcza 491.000 zł (w tym VAT)
II. Działka położona w obrębie Wawrów, gmina Santok, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 13/17 o powierzchni: 1,6474 ha - przetarg o godz. 12:00, cena wywoławcza 482.000 zł (w tym VAT)
Istnieje możliwość rozłożenia ceny na raty.
Nr księgi wieczystej (zbiorczej): GW1G/00100635/5.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości objęte są obszarem oznaczonym symbolem 31P,S na którym ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy przemysłowej, składów i hurtowni.
Nieruchomości położone są w pobliżu granicy gminy Santok i miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w niewielkiej odległości od drogi powiatowej Wawrów - Wojcieszyce. Nieruchomości objęte są obszarem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Szczegółowy opis nieruchomości i warunki przetargów zawarte są w ogłoszeniu sporządzonym zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 540), opublikowanym w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp., Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Baczynie, Urzędu Gminy Santok, Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wlkp., w Internecie pod adresem www.kowr.gov.pl.
Więcej informacji: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 113A, tel. (95) 782-22-90 lub na stronie internetowej www.kowr.gov.pl
33799947
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne