Ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym połozonym w Zbrosławicach

śląskie, Zbrosławice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zbrosławice, śląskie
Powierzchnia
1 513 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-07-2018
Numer ogłoszenia
33800725
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-674 Zbrosławice
Ulica
Oświęcimska 2
Osoba kontaktowa
GMINA ZBROSŁAWICE

SzczegółyO g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że zostały zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Gminy Zbrosławice oraz wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno użytkowym - położona w obrębie Łubek (k.m. 2) określona nr działki 243/87 o pow. 0,1513 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr GL1T/00062463/4.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, na podst. art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określa się na dzień 11.07.2018 r.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Zbrosławice (k.m. 1) określona nr działki 3113/73 o pow. 0,1620 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr GL1T/00001210/1.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, na podst. art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określa się na dzień 13.07.2018 r.
33800725
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne