Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w Świebodzinie

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
6 215 m2
Cena
2 576 440 zł
Numer ogłoszenia
33801256
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00027625/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20-07-2018r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1,
odbędzie druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości
położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Związkowa 5, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00027625/1. Przedmiotem licytacji jest działka gruntu nr 327/1 oddana w użytkowanie wieczyste, o pow. 0,6215 ha, oraz budynki produkcyjne z częścią socjalną i biurową, stanowiące odrębną nieruchomość , a będące własnością dłużnej spółki. Łączna powierzchnia użytkowa 1420,60 m2. Powierzchnia zabudowana działki stanowi 22% jej obszaru, a zabudowana jest : halą produkcyjną z nadbudowaną częścią biurową, dobudówką o pow. użyt.279,00 m2, magazynem o pow.użyt.47,50 m2, halą produkcyjną o pow. użyt. 188,40 m2. Poszczególne budynki wyposażono w instalacje : wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, co, odgromową, elektryczną, sprężonego powietrza. Przyłącze gazowe w drodze. Obiekt jest obecnie dzierżawiony.
Suma oszacowania wynosi 3.142.000,00 zł netto, tj. 3.864.660,00 zł brutto ( w tym 722.660,00 zł VAT ), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania brutto i wynosi 2.576.440,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 386.466,00 zł brutto.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1307/17 , albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika
33801256
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne