Ogłoszenie

Sprzeddaż niezabudowanej dzialki nr 126/22, położonej w Malborku przy ul. Dalekiej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Daleka, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
3 841 m2
Cena
205 513 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-07-2018
Numer ogłoszenia
33801418
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 09 lipca 2018 r. o godz. 09.00 trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 5 miasta Malborka przy ul. Dalekiej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00018732/8:
l.p.Nr działkipow.cena wywoławcza
brutto
(VAT zw)
1126/220.3841 ha205 513 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości:
wadium w kwocie 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 05 lipca 2018 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w ALIOR BANK SA Nr 87-10600076-0000331000179282. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku, sala 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy w. 430, 431, 432).
Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
33801418
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne