Ogłoszenie

Licytacja kompleksu dwóch nieruchomości położonych w miejscowości Łęgowo gmina Sulechów

lubuskie, Łęgowo gmina sulechów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łęgowo gmina sulechów, lubuskie
Cena
56 915 zł
Numer ogłoszenia
33802307
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20-07-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja kompleksu dwóch nieruchomości
gruntowych, położonych Łęgowo, gmina Sulechów, stanowiących całość gospodarczą, dla których SR w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydz. Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgi wieczyste nr KW ZG2S/00024662/8 (dz.nr116/7 o pow. 0,0428 ha) oraz nr KW ZG2S/00009003/0 - nieruchomość stanowiąca własność dłużnika w udziale 1/2 (dz. nr 116/5 o pow. 0,0031 ha.)
Działka nr 116/7 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 108,59 m2 od kilku lat niezamieszkałym, wymagającym znacznych prac remontowych oraz budynkiem gospodarczym o pow.użytkowej 124,80 m2 obecnie wykorzystywanym na cele mieszkalne, również wymagający znacznych prac remontowych. Dojście do budynku wobec tego, że budynek mieszkalny stoi na granicy z sąsiednią działką, tylko przez działkę sąsiednią (która należy do właściciela działki 116/7)
Działka nr 116/5 wchodzi w skład nieruchomości nr KW ZG2S/00009003/0, która stanowi własność dłużnika w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości , a na której znajduje się tradycyjne szambo, do którego podłączona jest kanalizacja z działki nr 116/7 i z działki nr 116/6. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, dojazd do posesji drogą asfaltową.
Suma oszacowania wynosi 85.373,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56.915,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.537,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1970/17 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33802307
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne