Ogłoszenie

Działka nr 3/1 AM 12

dolnośląskie, Żmigród

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Żmigród, dolnośląskie
Powierzchnia
12 234 m2
Cena
538 300 zł
Numer ogłoszenia
33802432
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyWYCIĄG
z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród
Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w granicy działek nr 3/1 AM 12 obręb Żmigród, o łącznej powierzchni 1.2234 ha, objętej księgą wieczystą WR1W/00035536/0
Cena wywoławcza netto - 538.300,00 zł. Do wylicytowanej w przetargu ceny netto doliczony będzie 23 % podatek VAT.
Wadium - 80.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pok. 12 - I piętro.
Wadium należy wpłacić do dnia 09 sierpnia 2018 r. na konto Gminy Żmigród nr 16959800070000036120000004 w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy Żmigród.
Ogłoszenie o przetargu podane jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl, zakładka: Przetargi/nieruchomości.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu uzyskać można w pok. nr 23, II piętro, tel. 71 385 30 57, wewn. 31.
33802432
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne