Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki Nr 266/22, położonej w Bąkowie, gm. Kolbudy

pomorskie, Bąkowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bąkowo, pomorskie
Powierzchnia
71 636 m2
Cena
4 342 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-08-2018
Numer ogłoszenia
33802656
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-050 Kolbudy
Ulica
Staromłyńska 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Kolbudy

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargach Wójta Gminy Kolbudy
Ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kolbudy
L.p.
Nr działki266/20266/22
PołożenieBąkowoBąkowo
Obręb geodezyjnyLublewo GdańskieLublewo Gdańskie
Pow. w m?2671871636
Nr KWGD1G/00079889/2GD1G/00079889/2
Opis
nieruchomości
niezabudowananiezabudowana
Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania
nieruchomości
-działka zgodnie
z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego
przeznaczona
pod zabudowę usługową,
-działka zgodnie
z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego
przeznaczona
pod zabudowę usługową
z zabudową mieszkaniową
jednorodzinną,
Postąpienie minimalne20.000,0045.000,00
Cena wywoławcza
w złotych
1.664.000,004.342.000,00
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 30-08-2018r.o godz. 1000 oddzielnie dla każdej nieruchomości według kolejności podanej w powyższym ogłoszeniu w sali 101 w budynku Urzędu Gminy Kolbudy przy ulicy Staromłyńskiej 1.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 27-08-2018r. na konto Urzędu Gminy Kolbudy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/Kolbudy Nr Rachunku: 19-8335-0003-0114-8887-2000-0013.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi, gdy uczestnik wygrywający przetarg uchyla się od zawarcia umowy.
Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolbudy p. 216. tel. (0-58) 691-05-46.
33802656
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne