Ogłoszenie

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ukl. Puszczy Solskiej 3

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
41,43 m2
Cena
185 250 zł
Numer ogłoszenia
33802712
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-193 Warszawa
Ulica
Karolkowa 58A
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy Jacek Bogiel

SzczegółyOGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
(sygn. akt sprawy egzekucyjnej Km 315703/14, sygn akt sprawy z nadzoru nad egzekucją z nieruchomości I Co 2818/16)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Jacek Bogiel na podstawie art. 955 § 1 i 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2018 r. o godz. 14:00 w budynku C Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 152, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 01-390 Warszawa, ul. Puszczy Solskiej 3 m. 27. Lokal w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Jelonki", 01-354 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 4a. Położony na III piętrze lokal mieszkalny o pow. 41,43 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz loggi.
Suma oszacowania wynosi 247.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA 49 12405934 1111 0000 4740 8159
33802712
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne