Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w miejscowości Kargowa

lubuskie, Kargowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kargowa, lubuskie
Powierzchnia
73,3 m2
Cena
122 250 zł
Numer ogłoszenia
33802759
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG2S/00010952/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2018r. o godz. 09:40
w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużnika, położonego: 66-120 Kargowa, ul.Wolsztyńska 26e/2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 73,30 m2. Licytowany lokal posiada przyłącza: wodociągowe miejskie, kanalizacyjne miejskie, energetyczne,
ogrzewanie- piece kaflowe, ciepła woda -bojler. Do lokalu przynależy strych oraz piwnica, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej oraz udział w wysokości 1/4 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu mieszkalnego. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w
Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00010952/7
Suma oszacowania wynosi 163.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.300,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2281/17 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33802759
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne