Ogłoszenie

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

wielkopolskie, Swarzędz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grudzińskiego, Swarzędz, wielkopolskie
Cena
219 840 zł
Numer ogłoszenia
33802342
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-020 Swarzędz
Ulica
Wrzesińska
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PAWEŁ ŚLIWIŃSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
12 lipca 2018 r. o godz. 10.30
w sali nr 8 Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego położonego: 62-020 Swarzędz, Zygmunta Grudzińskiego 18A/31, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00239593/8 stanowiącego własność dłużnika Michał Pahl.
Suma oszacowania wynosi 293 120,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 840,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 312,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oddział 1 w Poznaniu 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu nie udzielono przybicia, zwraca się niezwłocznie.
33802342
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne