Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 370/14, położonej w Malborku przy ul. Batorego

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Malbork, pomorskie
Powierzchnia
1 495 m2
Cena
125 062 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-07-2018
Numer ogłoszenia
33802865
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 10.00 trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Z zasobu komunalnego przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 14 miasta Malborka:
l.p.adresobrębNr
działki
Pow.
w ha
KWcena
wywoławcza
brutto
( w tym
VAT 23% )
1ul. Batorego14370/140.1495GD1M/
00015717/6
125 062 zł
2ul. Batorego14370/150.1476GD1M/
00015717/6
123 487 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości:
wadium w kwocie - 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) za każdą działkę płatne najpóźniej do 06 lipca 2018 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w ALIOR BANK SA Nr 87-10600076-0000331000179282. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku, sala 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy 431, 432).
Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
33802865
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne