Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w miejscowości Lubrza

lubuskie, Lubrza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lubrza, lubuskie
Powierzchnia
52,3 m2
Cena
54 750 zł
Numer ogłoszenia
33803355
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00024012/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2018r. o godz. 9:50
w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużnika, położonego: 66-218 Lubrza, Boryszyn 29/2, składającego się z kuchni, trzech pokoi i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 52,30 m2 . Do lokalu przynależą 2 piwnice o powierzchni 10,60 m2, 4 wyodrębnione pomieszczenia na poddaszu o pow. 52,49 m2 oraz komórka w zniszczonym budynku gospodarczym znajdującym się w tylnej części posesji. Budynek , w którym znajduje się licytowany lokal wzniesiony został w XVIII wieku ( tzw. mur pruski) i jest wpisany do rejestru zabytków. Lokal posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, ogrzewanie- własne piece kaflowe, c.w.- podkowa kuchenna.
Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00024012/0
Suma oszacowania wynosi 73.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.300,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1075/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33803355
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne