Ogłoszenie

Licytacja działki zabudowanej budynkami położonej w Świebodzinie

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
7 112 m2
Cena
508 500 zł
Numer ogłoszenia
33803434
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00022845/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20-07-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużników, położonej : 66-200 Świebodzin, Wilkowo 75, składającej się z działki nr 10/18 o powierzchni 0,7112 ha, zabudowanej dwoma budynkami użytkowymi połączonymi łącznikiem o łącznej powierzchni użytkowej 2.430,20 m2. Działka jest częściowo ogrodzona, utwardzona drogami wewnętrznymi betonowymi, wyposażona w prąd , wodę, kanalizę -własny zbiornik suchy bezodpływowy. Dojazd do działki od drogi publicznej przez działkę nr 10/20 , która stanowi odrębny przedmiot własności, a urządzona dla niej księga wieczysta nr KW ZG1S/00022944/8 nie jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz licytowanej działki. Wyżej opisana nieruchomość jest częściowo dzierżawiona, a wartość prawa zobowiązaniowego za okres jednego miesiąca wynosi 4.809,38 zł.
Dla licytowanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00022845/4 .
Suma oszacowania wynosi 678.000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 508.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67.800,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km3215/16, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33803434
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne