Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Spręcowie, gmina Dywity

warmińsko-mazurskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
1 855 m2
Cena
104 175 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-06-2018
Numer ogłoszenia
33803271
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-508 Olsztyn
Ulica
Mickiewicza 21/23
Nr telefonu
503145008
Strona www
www.syndykolsztyn.pl

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Renbud Invest sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż po obniżonej cenie:
1. nieruchomości w Spręcowie gmina Dywity stanowiącej działkę numer 250/57 o powierzchni 1855 m2, zabudowaną dwusegmentowym budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy o powierzchni 395,01 m2 - księga wieczysta nr OL10/00146351/3 - za cenę stanowiącą 3/4 wartości oszacowania tj. 104.175,00 zł plus VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
2. nieruchomości w Spręcowie gmina Dywity stanowiącej działkę numer 293/15 o powierzchni 3002 m2, zabudowaną budynkiem gospodarczym o powierzchni uż. 185 m2 - księga wieczysta nr OL10/00146240/2 - za cenę wywoławczą stanowiącą 3/4 wartości oszacowania tj. 63.075,00 zł brutto.
3. lokalu użytkowego AB1 o powierzchni uż. 375 m2 położonego na poziomie piwnicy w budynku przy ulicy Spółdzielczej 2 w Dywitach wraz z udziałem 138390/1000000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu ujętych w księdze wieczystej nr OL10/00035716/9. Nieruchomość lokalowa ma urządzoną księgę wieczystą numer OL10/00146146/3 - za cenę stanowiącą 3/4 wartości oszacowania tj. 349.575,00 zł plus VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
4. nieruchomości w Spręcewie stanowiącą działkę nr 293/3 o powierzchni 1787 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym o powierzchni uż. 141,2 m2 i powierzchni podpiwniczenia 84,1 m2 opisaną w księdze wieczystej nr OL10/000146241/9. Wartość nieruchomości uwzględnia szacunkowy koszt wykonania projektu budowlanego zamiennego oraz ekspertyz niezbędnych w celu uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - za cenę stanowiącą 3/4 wartości oszacowania tj. 218.850,00 zł plus VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
5. udziału 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (grunt rolny) w Spręcowie stanowiącej działkę numer 298/6, 298/20 i 325 o łącznej powierzchni 9.1889 ha - księga wieczysta nr OL10/00026470/6 za cenę wywoławczą stanowiącą 3/4 wartości oszacowania tj. 124.912,50 zł.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r (Dz.U.2016.2052 tekst jedn.).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Syndyka w Olsztynie (10-508), ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207 do dnia 28.06.2018r. do godz. 12.00 z dopiskiem "OFERTA RENBUD". Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 29.06.2018 r. o godz.10.30.
Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem,
Proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert.
Syndyk zastrzega sobie prawo:
zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207, tel. 503145008 i na www.syndykolsztyn.pl.
33803271
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne