Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Łagów

lubuskie, Łagów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łagów, lubuskie
Powierzchnia
12 800 m2
Cena
8 250 zł
Numer ogłoszenia
33803737
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 3/4 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00024934/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20.07.2018r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja 3/4 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużnika, położonej: 66-220 Łagów, Toporów, składającej się z działki nieogrodzonej i niezabudowanej nr 63 o pow. 1,2800 ha, wykorzystywanej jako grunty rolne klasy RV 0,13 ha, RVI 0,11 ha, ŁIII 1,02 ha, W-ŁIII 0,02 ha. Dojazd drogą polną. Dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00024934/9
Suma oszacowania 3/4 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 12.375,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.238,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1762/15 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33803737
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne