Ogłoszenie

Nieruchomość zabudowana

łódzkie, Brzeziny

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sejmu Wielkiego 56, Brzeziny, łódzkie
Powierzchnia
1 126 m2
Cena
162 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-06-2018
Numer ogłoszenia
33804030
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SUA SPONTE SP. Z O.O.

SzczegółyOGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak (tel. 468744740) ogłasza, że: dnia 27-06-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach mającego siedzibę przy Ul. Waryńskiego 34 w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 167 o powierzchni 0,1126 ha. Na działce:
- budynek mieszkalny parterowy o powierzchni użytkowej 100 m2,
- drewniana stodoła o powierzchni zabudowy 110 m2,
-budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 20 m2 i 76 m2 (budynki wykorzystywane są na cele mieszkalne),
-budynek garażowo-gospodarczy o powierzchni zabudowy 41 m2
Nieruchomość należy do dłużnika: Andrzej Parka
położona: 95-060 Brzeziny, przy ul. Sejmu Wielkiego 56, działka nr 167, Obręb 2,
dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1B/00014191/9 [NKW: LD1B/00014191/9].
Suma oszacowania wynosi 216 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 600,00zł .
Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Więcej szczegółów na :
www.brzeziny-komornik.pl
33804030
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne