Ogłoszenie

I licytacja nieruchomości

warmińsko-mazurskie, Lelkowo, dębowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lelkowo, dębowiec, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
105,7 m2
Cena
30 487,5 zł
Numer ogłoszenia
33804082
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (2x udział 1/2)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
27 czerwca 2018 r. o godz. 9:40
w Sąd Rejonowy w Braniewie 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 s. III odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
dwóch udziałów po 1/2 w nieruchomości położonej: 14-521 Lelkowo, Dębowiec, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00002181/6, stanowiących własność dłużników: Edward Neścior (udział 1/2) oraz Krystyna Neścior (udział 1/2).
Opis nieruchomości: nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 99 o pow. 0,5200 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym i budynkiem o funkcji gospodarczej dla rolnictwa. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 105,70 m2 parterowy, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek przekryty dachem dwuspadowym, pokrycie dachu - dachówka. Wejście do budynku przez wiatrołap do pomieszczenia komunikacyjnego, które łączy się bezpośrednio z częścią dzienną: 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz ciąg komunikacyjny i schowek. Na poddaszu budynku strych nieużytkowy. Budynek o funkcji gospodarczej dla rolnictwa o pow. użytkowej 37,90 m2 wymagający remontu (stopień zużycia 60%). Fundamenty murowane, ściany zewnętrzne murowane z cegły, konstrukcja dachowa drewniana, pokrycie: dachówka. Stolarka drzwiowa - drewniana, w znacznym stopniu zużyta.
Suma oszacowania każdego z udziałów wynosi po 40 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi po 30 487,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 065,00 zł - do każdego z udziałów. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat - sygn. akt I Co 580/15 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku, egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33804082
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne