Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Cena
194 666,67 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-07-2018
Numer ogłoszenia
33804496
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
P.O.W. 21A
Nr telefonu
542312910
Email
wloclawek1@komornik.pl
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyI Co 1069/16
OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54-231-29-10, faks 54-232-03-32) ogłasza, że: dnia 3.07.2018 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20 w sali nr A 148, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej:
87-853 gm. Włocławek, Szafirowa 34 i 36, Rubinowa 11, Nowa Wieś,
Udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dobudowanym do niego garażem. Nieruchomość położona jest na działkach gruntu nr 214, 219, 220, działki sąsiadują ze sobą, tworzą powierzchnię w kształcie prostokąta, o łącznej powierzchni 1812 m kw. Każda z działek posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość zabudowana jest wolno stojącym budynkiem mieszkalnym piętrowym podpiwniczonym z poddaszem użytkowym usytuowanym na działce nr 219 i budynkiem garażu dobudowanym do budynku mieszkalnego usytuowanym na działce nr 220, działka nr 214 jest niezabudowana
dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00047416/5].
Suma oszacowania wynosi 292 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 194 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 200,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Ochrony Środowiska SA O. Włocławek 77 15401069 2001 8718 2692 0001
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 3036/11).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33804496
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne