Ogłoszenie

Ogłoszenie o l;icytacji nieruchomości położonej przy ul. Człuchowskiej

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
48,61 m2
Cena
285 450 zł
Numer ogłoszenia
33806376
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-193 Warszawa
Ulica
Karolkowa
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY S. REJONOWYM DLA W-WY WOLI W WARSZAWIE JACEK BOGIEL

SzczegółyOGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00425931/5
(sygn. akt sprawy egzekucyjnej Km 409143/15, sygn. akt sprawy z nadzoru nad egzekucją z nieruchomości I Co 4533/15)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Jacek Bogiel na podstawie art. 955 § 1 i 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2018 r. o godz. 12:30 w budynku C Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 36, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: Warszawa, ul. Człuchowska 2B/42, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00425931/5. Lokal o pow. 48,61 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, hallu oraz balkonu o pow. 6,80 m2.
Suma oszacowania wynosi 380.600,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285.450,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38.060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzjącym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA 49 12405934 1111 0000 4740 8159
33806376
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne