Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Sulęcinie

lubuskie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulęcin, lubuskie
Cena
104 600 zł
Numer ogłoszenia
33806593
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Lipowa

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezbudowanej
B U R M I S T R Z S U L Ę C I N A
informuje, iż przetarg odbędzie się 23.07.2018 r. od godz. 10;00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18.
Nr
przetargu
12/2018/I
PołożenieSulęcin
ul. Wincentego Witosa
Nr
działki
383/13 oraz udział 188/1000
w działce 383/10 droga wew.
Pow.
działki
/ha/
0.2795

0.0137
Księga
wieczysta
GW1U/00023557/3

GW1U/00024590/3
Cena
wywoławcza
brutto
/zł /
104.600,-
Wadium
/zł/
11.000,-
Opis
nieruchomości
brak planu przestrzennego
zagospodarowania, brak decyzji
o warunkach zabudowy,
użytek gruntowy Bz, zapis
w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Gminy Sulęcin
- tereny produkcyjno- magazynowe
z dopuszczeniem usług oraz lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni
powyżej 400 m2
Wadium płatne jest w kasie Urzędu lub na konto Gminy Sulęcin -Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19.07.2018 r. wymagana kwota znajdowała się już na koncie. Pełna treść ogłoszenia podana została do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 oraz na stronach internetowych : www.sulecin.pl, www.bip.sulecin.pl.Szczegółowe informacje : Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon ( 95) 755 36- 01 wew. 136.
33806593
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne