Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na sprzedaż

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzeszów, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33808345
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa 12

Szczegóły



Syndyk Masy Upadłości INSTAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej,
ul. M. Reja 9, 35-211 Rzeszów, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż całości majątku Spółki w trybie art. 316 Prawa Upadłościowego za kwotę nie mniejszą 3.343.970,00 zł, która stanowi 75% kwoty oszacowania.
Przedmiotem przetargu jest :
- nieruchomość obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 550/11, o powierzchni 0,9403 ha,
posiadającą KW NR RZ1Z/00196819/0, której wieczystm użytkownikiem jest INSTAL Sp. z o.o.
Działka 550/11 jest zabudowana budynkiem administracyjno - socjalnym, dwu piętrowym, o
konstrukcji stalowo murowanej z przyległą halą warsztatową - produkcyjną o konstrukcji stalowej
oraz rozpoczętą inwestycją budowy hali produkcyjnej.
- maszyny i urządzenia, oraz pozostałe środki trwałe zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem
" PRZETARG-V GUp 93/16 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku INSTAL Sp. z o.o. w Rzeszowie - NIE OTWIERAĆ", w Sekretariacie Sądu Rejonowego
w Rzeszowie, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie do 03 sierpnia 2018r.
- wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości nieruchomości na rachunek bankowy Upadłego: PBS Podkarpacki Bank Spółdzielczy 66 8642 1126 2012 1110 4591 0002 w terminie do 03 sierpnia 2018r.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie, ul. Gen.J. Kustronia 4, w dniu 09 sierpnia 2018 r. w sali 29 godz. 10:30
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 604 411 224 Operat szacunkowy oraz Regulamin przetargu są do wglądu w biurze Syndyka w Rzeszowie, ul. Zawiszy Czarnego 20 F.
_____________________________________________________________________
33808345
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne