Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą
we Włocławku zaprasza do...

kujawsko-pomorskie, Mełno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mełno, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
850 m2
Cena
347 000 zł
Numer ogłoszenia
154723
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku- domu jednorodzinnego, położonej w miejscowości Mełno 56, gmina Gruta, obręb 0008 Mełno, nr działki 24/1, o powierzchni 850 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00016517/3, przysługujące Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” w upadłości z siedzibą we Włocławku.

2. Cena wywoławcza wynosi 347.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych); sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

3. Warunkiem skutecznego złożenia ofer t jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium
w wysokości 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości
o numerze 46 1160 2202 0000 0000 6184 9116.

4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu,
nie zaś data nadania oferty).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu
V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 407, o godz. 12.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego- komisarza i przybyłych oferentów.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania
w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu złożonym przy piśmie Syndyka z dnia 15 maja 2018 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 45/16.

7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w SKOK Kujawiak pod adresem:
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. (54) 231-67-01, email: sekretariat@skokkujawiak.pl oraz na stronie internetowej: http://www.skokkujawiak.pl, w zakładce „Na sprzedaż”.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne