Ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa zabudowana połozona w Chorzowie

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Targowa, Chorzów, śląskie
Powierzchnia
65 646 m2
Cena
12 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-09-2018
Numer ogłoszenia
33808728
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-500 Chorzów
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Chorzów
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej (MTK) wraz z przeniesieniem prawa własności usytuowanych na niej budynków.
1. Dane geodezyjne: działka nr: 1158/68 o powierzchni 65.646 m2, KA1C/00049440/5.
W dziale IV ww. księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna.
Część składową nieruchomości stanowią hale o konstrukcji szkieletowej, stalowej oznaczone:
- nr 3 o powierzchni użytkowej 4.345,25 m2
- nr 11 o powierzchni użytkowej 1.361,04 m2
- inne budynki.
2. Przeznaczenie nieruchomości: cele: usługowe, wystawiennicze, targowe, biurowe, konferencyjne, gastronomiczne, koncertowe i okolicznościowe.
3. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej - 12.000.000,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Termin i miejsce przetargu: w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, w sali 425 dnia 25 września 2018 r. o godz. 10:00.
5. Wadium w wysokości 2.400.000,00 zł uczestnicy przetargu winni wpłacić przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41 - 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 w terminie najpóźniej do dnia 20.09.2018 r. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Chorzów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej do dnia 20.09.2018 r. do godziny 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 430.
7. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,
- strona internetowa miasta: www.chorzow.eu
- Biuletyn Informacji Publicznej.
8. Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz warunkach szczegółowych przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 430, tj. od poniedziałku do środy od godz. 7:30 - 15:00,w czwartki od godz. 7:30- 17:00 oraz w piątki od godz. 7:30 -13:00, tel. 32 416 50 00 wew. 399, + 48 795 - 414 - 816, mail: sobkiewicz_m@chorzow.eu.
33808728
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne