Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłosci

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jaśminowa, Płock, mazowieckie
Powierzchnia
45,7 m2
Cena
14 957 zł
Numer ogłoszenia
33809809
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-248 Poznań
Ulica
Dziadoszańska
Osoba kontaktowa
STOWARZYSZENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH, MEDIATORÓW I LIKWI

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk Masy Upadłości Julii Przybysz zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
1. Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, o powierzchni 45,7 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. oraz przynależnej piwnicy, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00099437/7.
2. Minimalna cena sprzedaży wynosi 14.957,00 zł (czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł) i stanowi 12% wartości rynkowej całej nieruchomości.
3. Bezwarunkowe oferty na zakup ww. udziału w nieruchomości z określeniem ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej należy składać w terminie do dnia 31.07.2018 r. do godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Poznaniu, ul. Dziadoszańska 10, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta zakupu nieruchomości".
4. Do oferty zakupu należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, na konto masy upadłości w Alior Bank SA nr 49 2490 0005 0000 4600 9627 4663.
5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Poznaniu, ul. Dziadoszańska 10 w dniu 31.07.2018 r. o godz. 11.00.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wpłaconego wadium w kwocie nominalnej w terminie 7 dni.
7. Z Regulaminem Sprzedaży oraz Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 4 czerwca 2018 r. można zapoznać się w Biurze Syndyka w Poznaniu, ul. Dziadoszańska 10 (tel. +48 602 677 928) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
33809809
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne