Ogłoszenie

Lokale użytkowe w nowo wybudowanycm budynku mieszkalno-usługowym

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Grabiszyńska 309, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
59,71 m2
Numer ogłoszenia
33811898
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
--
Osoba kontaktowa
---

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17
ogłasza:
przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych w nowo wybudowanym budynku mieszkalno-usługowym przy
ul. Grabiszyńskiej 309
Lokale usytuowane na parterze :
nr 3 o pow. 59,71m2 , nr 4 o pow. 56,83m2
nr 5 o pow.32,44m2 , nr 6 o pow. 53,91m2,
Przeznaczenie pomieszczeń- branże spełniające wymogi lokalizacji
w budynku mieszkalnym ,lokale nr 6 na sklep , nr 3,4,5 -na biuro, preferowane branże : biura, kwiaciarnia, kiosk z prasą
Specyfikacja szczegółowa warunków przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Pisemne oferty z podaniem rodzaju działalności/branży/,proponowaną stawką czynszu netto za1m2 powierzchni użytkowej lokalu /media dodatkowo wg faktycznego zużycia/, z aktualnym zaświadczeniem o prowadzonej działalności gospodarczej,dowodem wpłaty wadium,oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu warunków specyfikacji przetargowej, prosimy
składać w Centrum Obsługi Mieszkańców (parter),w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:Oferta przetargowa na wynajem lokalu nr ...... przy ul. jw w terminie do 30.07.2018r
Wymagane wadium w wysokości 1000 zł płatne na konto SM"Metalowiec" PKO III O/ Wrocław Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640 w terminie jw
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 33 29 306 ,71 33 29 300
33811898
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne