Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Energogaz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chełmie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Diamentowa 5, Suwałki, podlaskie
Powierzchnia
838 300 m2
Cena
769 200 zł
Numer ogłoszenia
154747
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości Energogaz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chełmie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego w skład którego wchodzi nieruchomość w postaci użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i urządzeń z nim związanych położona przy ulicy Diamentowej 5 w Suwałkach, BA-tereny przemysłowe, składająca się z działki nr 32741/24 i 32742 o łącznej pow. 0,8383 ha, mająca urządzoną KW SU1S/00054484/2, z usytuowanymi dwoma zbiornikami nadziemnymi gazu płynnego, trzema zbiornikami zakopcowanymi, przepompownią do gazu płynnego z zespołem rurociągów technologicznych i stanowiskiem rozładunku i załadunku autocystern oraz wagą samochodową i budynkiem administracyjno-socjalnym za cenę minimalną sprzedaży nie mniej niż 20% ceny oszacowania tj. za kwotę nie niższą niż 769 200,00 zł, jako sprzedaż przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 551 k.c..

Oferty z ceną należy kierować na adres syndyka: 20-022 Lublin ul. Okopowa 20/12, w terminie do dnia 19 lipca 2018 r..
Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu.

Bliższe informacje na stronie: www.nsyndyk.pl

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne