Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Włocławskiej nr 105-107

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Toruń, kujawsko-pomorskie
Cena
177 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-07-2018
Numer ogłoszenia
33812482
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Żelazna 7
Nr telefonu
566225163
Email
torun3@komornik.pl
Strona www
www.torun3.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Adam Olszewski (tel. (056) 6225163) ogłasza, że: dnia 26 lipca 2018 r. o godz. 10.20 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu, mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31, w sali nr 201/202/207, odbędzie się pierwsza licytacja 2/6 niewydzielonej części nieruchomości KW TO1T/00128681/3.
Nieruchomość gruntowa położona jest w Toruniu przy ulicy Włocławskiej nr 105-107 na działce o numerze ewidencyjnym 654/4.
Przedmiotowa działka leży w obszarze częściowo o symbolu planistycznym 9 MJ/UR, dla którego ustala się podstawowe przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i zabudowę usług rzemiosła nieuciążliwego, częściowo o symbolu planistycznym 9 KD, dla którego ustala się podstawowe przeznaczenie jako miejski układ komunikacyjny obsługujący ulice dojazdowe.
Teren jest uzbrojony w media infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, kanalizacyjnej, telefonicznej, gazowej i wodociągowej. Na działce brak przyłączy do ww. sieci, jest prawdopodobnie studia kopana. Grunt jest niezagospodarowany i znajdują się na nim ruiny prawdopodobnie po budynku mieszkalnym oraz gospodarczym oraz piwnica ziemna, częściowo grunt jest zakrzaczony i zadrzewiony. Przez około 1/3 części działki przechodzi napowietrzna linia średnia napięcia. W sąsiedztwie od strony ulicy Włocławskiej i naprzeciwko znajdują się działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi i działkami niezabudowanymi. Przy granicy działki od strony ulicy przechodzi tranzyt linii energetycznej z posadowionym słupem oświetleniowym oraz rośnie rząd drzew.
położonej: 87-100 Toruń, Włocławska 105/107, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00128681/3.
Więcej na www.torun3.komornik.pl.
Suma oszacowania wynosi 236 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 600,00 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33812482
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne