Ogłoszenie

Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
56,21 m2
Cena
275 325 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-08-2018
Numer ogłoszenia
33812039
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-193 Warszawa
Ulica
Karolkowa
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY S. REJONOWYM DLA W-WY WOLI W WARSZAWIE JACE

SzczegółyOGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
(sygn. akt sprawy egzekucyjnej Km 241298/14, sygn. akt sprawy z nadzoru nad egzekucją z nieruchomości: I Co 2101/16)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Jacek Bogiel na podstawie art. 955 § 1 i 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2018 r. o godz. 14:20 w budynku C Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 46, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 01-315 Warszawa, Lazurowa 14D/18. Lokal w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Rozłogi" (adres spółdzielni to: 01-315 Warszawa, ul. Lazurowa 14). Położony na parterze lokal mieszkalny o pow. 56,21 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, garderoby, łazienki, wc i przedpokoju (oraz balkonu).
Suma oszacowania wynosi 367.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 275.325,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.710,00zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA 49 12405934 1111 0000 4740 8159
33812039
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne