Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

lubuskie, Krzeszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krzeszyce, lubuskie
Powierzchnia
16 421 m2
Cena
335 930 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-08-2018
Numer ogłoszenia
33812823
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-435 Krzeszyce
Ulica
Skwierzyńska 16
Osoba kontaktowa
GMINA KRZESZYCE

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
U S T N E G O N I E O G R A N I C Z O N E G O
Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza I przetarg ustny w dniu 07 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16 pok. nr 31 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne , które do dnia 03.08.2018 r. wpłacą wadium w pieniądzu, w Kasie Urzędu lub na konto BS Barlinek Oddział Krzeszyce Nr 31 8355 0009 0035 1014 2000 0010 w takim terminie aby najpóźniej do dnia 03 .08.2018r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.
LpMiejscowośćN
r działki
Pow. m2Księga
Wieczysta
Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania
terenu
Cena
w zł
Cena wywoławcza łącznie w zł
Wadium
w zł
1Karkoszów176/1
16421
GW1U/00022841/4Teren przeznaczony jest
pod zabudowę
techniczno- produkcyjną
i usługi- symbol 3.6 P,U
322 000,00335 930,0034 000,00
174/92226Udział ? w drodze
wewnętrznej
13 930,00
Uwaga: Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług tj.(Dz.U.2017, poz. 1221).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu oraz na stronie internetowej www.krzeszyce.ploraz w BIP adres bip.wrota.lubuski.pl/ugkrzeszyce/
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 957573161 wewnętrzny 29,kom. 885050054 lub osobiście w pokoju nr 7.
Krzeszyce 2018.07.03
33812823
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne