Ogłoszenie

I licytacja nieruchomości

dolnośląskie, Szczawno zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kasztanowa, Szczawno zdrój, dolnośląskie
Powierzchnia
112,93 m2
Cena
94 050 zł
Numer ogłoszenia
33812877
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Aleksandra Struzik (tel./fax (74) 84 44 577) ogłasza, że dnia
31 lipca 2018 r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, mającego siedzibę przy Słowackiego 11a_, w sali nr 303, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości należącej do: Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój, położonej: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kasztanowa 2B, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: SW1W/00072913/7].
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Kasztanowej 2 B. Teren nieruchomości ogrodzony. Przed budynkiem niewielki parking przy ul. Kasztanowej na samochody osobowe. Nieruchomość leży w strefie "B" ochrony uzdrowiskowej, dla której obowiązuje szereg ograniczeń w zakresie wykorzystania nieruchomości W skład nieruchomości wchodzi działka gruntowa nr 586/6 o powierzchni 0,0295 ha oraz posadowiony na działce budynek niemieszkalny , nie stanowiący odrębności. Budynek od kilku lat pustostan, nie strzeżony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z płaskim dachem, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej Pu 112,93 m2.Ostatnio budynek wykorzystywany był do działalności produkcyjnej, nieuciążliwej dla otoczenia. Budynek nie jest objęty ochroną zabytków. Od kilku lat media komunalne odłączone od nieruchomości.
Suma oszacowania wynosi 125 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 540,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 844 45 77
33812877
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne